Taidanpa ottaa vähän sairaslomaa!

Veikon_blog_sairasloma_yritysjohtaminen.jpg

Pohjois-Suomen alueuutisissa kerrottiin, että työelämässä esiintyy sairaslomien väärinkäyttöä. Ilmoittaudutaan sairaaksi vastoin totuutta tai vaikka krapulan hoitamiseksi.  Toisin sanoen, petetään työnantajaa ja huijataan itselle palkkaa valheellisin perustein. Tehdään siis selvä rikos.

Kuka siitä kärsii? Varmasti työnantaja. Useimmilla työpaikoilla myös työtoverit, koska he joutuvat ponnistelemaan enemmän hoitaakseen myös huijarin työt. Jos työnantaja saa poissaolijalle sijaisen, tulee hänelle lisää kustannuksia maksettavaksi. Myös asikkaat kärsivät, koska kaikki kulut on pakko jollakin aikavälillä lisätä hintoihin. Muutoin ei yritystoiminta voi kauan jatkua. Tarpeettomat kulut huonontavat myös yrityksen kilpailukykyä.

Tässä vaiheessa on syytä todeta, että useimmat ihmiset myös työelämässä ovat rehellisiä kunnon kansalaisia ja solidaarisia työtovereilleen. He eivät syyllisty tällaiseen, eivät tavoittele rikollista hyöytyä, eivätkä myöskään halua kannella. Olen kokenut monien tulevan jopa vähän sairainakin tekemään työnsä. He eivät varmasti halua pettää työnantajaansa, aiheuttaa työtovereilleen lisätöitä tai kiltteydessään edes huomautella toisten väärinkäytöksistä. He kuitenkin näkevät ja ymmärtävät, että yhteiskunta ei voi toimia, jos kansalaiset eivät luota toisiinsa.  

Miksi väärinkäytöksistä uutisoidaan? Siksi, että sellaisia todella tapahtuu. Myös siksi, että sellaiset teot ovat yleisillä moraalikäsitteillä mitattuna väärin, vahingollisia, rikollisia ja rangaistavia. Niitä ei hyväksytä eikä niitä pidetä oikeamielisenä käytöksenä. 

Jos joku sanoo olevansa sairas, on työyhteisön ihmissuhteiden säilyttämisen kannalta vaikea väittää, että se ei ole totta. Näytöt vilpistä ovat hankalia ja sairauden oireita on helppo teeskennellä. Kukaan ei haluaisi myöskään turhaan epäillä tai tulla epäillyksi.

Tilanne on vaikea myös lääkärintodistuksen kirjoittajalle. Hänellä on vastuu siitä, että hän auttaa oikeasti sairasta ihmistä. Perusteeton sairasloma ei muutu oikeutetuksi hankkimalla sille vippaskonstein lääkärintodistus.

Näihin tekoihin on vaikea puuttua. Siksi huonomoraalisille saattaa syntyä käsitys, että ne hiljaa hyväksytään. Tällaisen rikollisuuden hyväksyjät sanovat, että kaikkihan sitä tekevät. Eivät tee! Vain jotku tekevät, hyötyvät ja maksattavat rikoshyötynsä toisilla.

Lääke tähän on, että alamme miettiä, mihin sellainen yhteiskunta joutuu, joka huomaamattaan, kiihtyvässä tahdissa luopuu keskinäisestä luottamuksesta, arvostamisesta ja kunnioittamisesta. Etiikka ja moraali eivät perustu vain lakiin ja valvontaan. Ne tulevat meidän kansalaisten halusta täyttää velvollisuutemme rehellisesti ja kanssaihmistemme oikeudet huomioon ottaen.

Jotkut löytävät moraalisen velvoitteen uskonnosta, meille kaikille se tulee ihmisyyden, inhimillisen vuorovaikutuksen ja sivistyksen arvorakenteiden kautta. Sivistykäämme yhdessä!

21.9.2017

Veikko Hulkko