Yhteisillä arvoilla Suomi nousuun. Arvoseminaarin loppupuhe.

Seminaarin teemana oli ”Yhteisillä arvoilla 100-vuotias Suomi nousuun”. Tässä teemassa erityisen tärkeä on sana ”yhteisillä”. Sanassa ”yhteisillä” piilee suuri mahdollisuus ja myöskin haaste. Saimme kuulla arvoisilta panelisteiltamme erilaisia näkökulmia siitä, kuinka yhteinen arvopohja voidaan saavuttaa ja miten sillä voidaan vaikuttaa Suomen menestymiseen seuraavinakin satoina vuosina. Sehän ei tapahdu sattumalta vaan vaatii:

  • Sen miettimistä mikä arvopohjassamme ja historiassamme on vaalimisen arvoista myös jatkossa
  • Visiota siitä minne olemme menossa tulevaisuudessa
  • Monien eri näkökulmien huomioimista, sillä arvopohjamme muuttuu ja kansainvälistyy nopeaa vauhtia.
  • Aitoutta: sitä että arvot muuttuvat ihanteista käyttöarvoiksi, käytäntöön

Yhteisiä arvoja vaalimme me kaikki. Oulu toivotti rauhaa ystävälleen Helsingille kuvien kautta viime viikolla. Voimme nyt jatkaa tätä samaa ideaa täältä Suomen sydämestä ja herätellä keskustelua yhteisistä arvoista.

Haluamme vielä kerran kiittää arvoisia panelistejamme ja opponenttia hyvästä keskustelusta, puheenjohtajaamme ja samalla yhteistyökumppaniamme Kalevaa, yhteistyökumppaneitamme Oulun yliopistoa, Oulun Kaupunkia ja Erweko Oy:tä sekä Oulun Diakonissalaitosta ja kaikkia läsnä olleita kuulijoita.

Veli-Pekka Cajan